• TOP 09 - Kamenice - Praha-východ
 • info@volby2014kamenice.cz
 • (+420) 775 668 334
 • sa
  Jsme tady pro občany Kamenice!
  Aktivní přístup
  Dotace
 • sa
  Kandidatka
  Podpořte naší snahu o změny
  Jsme pro aktivní přístup obce
  Chceme lepší Kamenici pro naše děti
 • tiga
  Schwarzenberg
  Děkujeme všem za podporu!
   
  „Celá naše strana a kandidáti mají jasný proevropský postoj,
  chceme být váženou zemí Evropské unie. Už teď je nutné říci,
  že všichni byli báječní.
  Chtěl bych ale také poděkovat všem, kteří vyslechli
  naši výzvu a přesvědčili své rodiny, přátele a známé, aby přišli k volbám,"
  řekl Karel Schwarzenberg.

Vítáme Vás na volebních stránkách sdružení "Pro Občany"

s podporou TOP 09.

Doufáme, že zde naleznete veškeré požadované informace, které Vám pomůžou správně odvolit.

 
Infinity-Loop@2x

Komunální volby 2014

Komunální volby do zastupitestva obce se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014

Více
Retina-Ready

Volte číslo 1

Naše kandidátka má číslo 1 - Síla, pracovitost a odhodlání

Více
Chat@2x

Víme kam smě s řujeme

Jsme pro udržitelný rozvoj Kamenice.

Více

15 statečných aneb proč do toho jdeme

Všichni žijeme v Kamenici dost dlouho na to, aby se stala naším domovem. Někteří z nás jsou starousedlíci, jiní se přistěhovali v nedávné době nebo už hodně dávno, ale jedno máme všichni společné: není nám jedno, kam Kamenice směřuje. Chceme se aktivně podílet na rozvoji obce a spolu s přihlédnutím k potřebám všech spoluobčanů určovat priority, které se v obci budou realizovat. Aby se mohlo dál budovat a rozvíjet, chceme co nejvíce finančních prostředků získat z dotací Evropské unie. Tím budeme moci více investovat a obec se bude dál modernizovat. Budovu obecního úřadu vnímáme jako místo, které by mělo být přístupno a nápomocno všem občanům Kamenice. Naším cílem je vést takovou politiku, která bude transparentní, veřejná a lidská. Mnozí z nás jsou odborníci, nadšenci a specialisté ve svém oboru a naše vědomosti a zkušenosti chceme přenést i do naší obce. Věříme, že naše úsilí nebude marné a dovedeme pro obec vydobýt to, co se v posledních měsících rodilo v našich hlavách, o čem probíhaly dlouhé diskuze a co jsme se rozhodli hájit jako dobré řešení. Oblastí, ve kterých bychom chtěli okamžitě něco změnit, je samozřejmě více než dost, víme, že některá řešení se budou aplikovat do praxe pozvolna a s velkými obtížemi. Přesto chceme nasadit všechny své síly k tomu, abychom z vytyčených cílů následné čtyři roky neslevovali. Pokud ani Vám není jedno, jak je vedena obec, ve které žijete a jakým směrem se bude ubírat její rozvoj v následujících letech, přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas. Více o nás se dozvíte rovněž na www.proobcany.eu.

 
 • náš týmNáš tým je plný odborníků ve své profesi a jsou připravení naší obci pomoc.

 
 
 • Kalaš

  Chci zúročit mé zkušenosti z obchodu, personalistiky a IT k prospěchu fungování obce.

  Stanislav Kalaš, kandidát na starostu, www.proobcany.eu

 • Dvořák

  Aktivní a důsledná práce v řešení problémů obce.

  Josef Dvořák, kandidát na místostarostu, www.proobcany.eu

 • Procházka

  Zkušenosti s dotacemi a jejich administrace.

  Ing. Jan Procházka www.proobcany.eu

 • Miklasová

  Pro aktivní přístup obce s rozvojem kulturního vyžití a transparentního financování

  Ing. Jana Miklasová www.proobcany.eu

 • Koukol

  S kvalitnějším čerpáním dostupných prostředků ke změnám k lepšímu

  Ing. Ondřej Koukol www.proobcany.eu

Volby 2014

Rozhodněte se správně a dejte nám hlas.

 
ma

Volte číslo 1

Volte číslo 1, volte činy místo planých slibů.

10. - 11. 10. 2014

10. a 11. října 2014 se konají volby do zastupitelstva obce Kamenice.

Lepší budoucnost

Zaměřujeme se na velmi konkrétní věci v naší obci, které vnímáme jako důležité. Mluvíme s Vámi, našimi voliči a víme, co Vás trápí a co požadujete. Jsme jedni z Vás a jsme zásadně proti prezentaci obce jako zásluhy jednotlivce. Jednáme jako tým lidí a vystupujeme jako tým lidí.

Aktivní Přístup Obce

Velkým nedostatkem obce je její pasivita v některých aktivitách a přístupu k občanovi. Jako velký nedostatek vidíme nedbalou komunikaci směrem k občanům. Chceme prosazovat změnu myšlení Obecního úřadu Kamenice tak, aby bylo dosaženo rovnocenného řešení problémů a férovějšího rozdělení finančních prostředků

plasma

Bezpečnost

V prvé řadě jde o skloubení automobilové dopravy a chodců. Neméně významná je však i bezpečnost mimo silniční tahy, na území celé obce a jejích osad. Nedílným bodem je i ochrana veřejného majetku a majetku nás obyvatel. Víme, že potřebujeme opravit silniční komunikace a vybudovat nové chodníky. Chceme řešit i návykové látky mezi mládeží, podpořit vzdělávání nejen dětí, ale i seniorů, matek na mateřské dovolené či pracujících lidí vznikem a podporou různých typů školení a kurzů pro výšení kvalifikace, bezpečnosti a prevence.

plasma

Transparentní financování a Dotace

Nevyužívání dotací z Evropských strukturálních fondů, fondů ministerstev ČR a Středočeského kraje je hluboký problém. Obec tyto příležitosti mapuje nedostatečně, čímž zbytečně odsouvá další modernizaci regionu. Naším úkolem bude tuto skutečnost změnit a napravit. Chceme v co nejkratší době připravit pro obec důležité projekty, které můžeme využít k čerpání prostředků z různých dotačních titulů. V otázkách financí a hospodaření obce je naším cílem redukovat náklady, ale nesnižovat kvalitu služeb obce. Chceme diskutovat o zmírnění poplatkové a daňové zátěže obyvatel naší obce.

Náš tým

kandidátka "PRO OBČANY" s podporou TOP09

 
 
 • Ve vedení obce chci zúročit mé velké zkušenosti jak z obchodu a IT, tak i z personální oblasti, a docílit tak pozitivních změn obecního úřadu.

kalas
Stanislav Kalaš člen TOP09

 

 
 • Mohu nabídnout aktivní a důslednou práci v řešení problémů obce.

Dvorak
Josef Dvořák Nezávislý kandidát

 

 
 • Chci pomoci svými znalostmi s administracemi dotací a pohled i názory z podnikatelského prostředí.

Procházka
Ing. Jan Procházka Nezávislý kandidát

 

 
 • Všichni chceme žít v obci, ve které se budeme cítit příjemně.

miklasova
Ing. Jana Miklasová Nezávislý kandidát

 

 
 • Rád bych se věnoval především problematice přidružených osad.

Veselý
PaeDr. Tomáš Veselý Nezávislý kandidát

 

 
 • Mám chuť pro náš společný prostor aktivně pracovat.

Syrůček
Ing. Tomáš Syrůček Nezávislý kandidát

 

 
 • Dokážu ohodnotit klady, ale i zápory naší obce.

Přibyl
Jiří přibyl Nezávislý kandidát

 

 
 • Chci se podílet na vývoji obce, tak aby byla příjemná k životu.

Souček
Ing. Miroslav Souček Nezávislý kandidát

 

 
 • Svou činností se chci zaměřit na podporu vzdělávání v naší obci.

Otáhal
Ing. Martin Otáhal Ph.D. Nezávislý kandidát

 

 
 • Mám dvě děti a proto věřím, že naše děti po nás zdědí krásnou a vzkvétající obec.

Krákora
Jaroslav Krákora Nezávislý kandidát

 

 
 • Chci přispět k lepším vztahům lidí a zvířat. Podporuji projekty využívání zvířat k terapiím.

Lejdarová
ILONA LEJDAROVÁ Nezávislý kandidát

 

 
 • Věřím, že lepší čerpání dostupných prostředků můžeme život v Kamenici posunout zase kousek k lepšímu.

Koukol
Ing. ONDŘEJ KOUKOL Ph.D. Nezávislý kandidát

 

 
 • Jsem za větší podporu samosprávy menších osad a podporu osadních výborů obce Kamenice.

Hanouzová
PAVLÍNA HAMOUZOVÁ Nezávislý kandidát

 

 
 • V rámci své profese můžu realizovat zavádění a optimalizaci elektronických procesů a zpracování dat.

KENDERESSY
PATRIK KENDERESSY Nezávislý kandidát

 

 
 • Kamenici mohu nabídnout pohled generace, která se chystá zahájit svoji životní a pracovní dráhu.

PROCHÁZKA
MICHAL PROCHÁZKA Nezávislý kandidát

 

Z NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU

O CO DÁLE BUDEME USILOVAT

 

Kontaktní údaje

Líbí se Vám naše vize ? Chcete nás podpořit ? Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře

 
Kontaktní údaje

Adresa:

 

Topasová 886, Kamenice - Těptín, 25168
+ (420) 775 668 334
www.proobcany.eu
info@proobcany.cz
Vaše údaje